TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỀ TÁC DỤNG CỦA MELATONIN

Xem nhanh
TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỀ TÁC DỤNG CỦA MELATONIN.

Một số bằng chứng khoa học hỗ trợ sử dụng melatonin để giảm thiểu ảnh hưởng của đảo lộn thời gian, đặc biệt là ở những người đi du lịch về phía đông hơn 2 đến 5 múi giờ.
Một phân tích tổng hợp gồm 19 nghiên cứu (1683 đối tượng) cho thấy ở trẻ em và người lớn melatonin để điều trị các rối loạn giấc ngủ ban đầu làm giảm thời gian đi vào giấc ngủ 7 phút, tăng thời gian ngủ thêm 8 phút (3). Một phân tích tổng hợp của các nghiên cứu chọn ngẫu nhiên có đối chứng đã cung cấp bằng chứng rằng melatonin làm giảm độ trễ khởi phát giấc ngủ ở bệnh nhân mất ngủ nguyên phát, có lợi cho bệnh nhân mắc hội chứng giai đoạn ngủ muộn và giúp điều chỉnh mô hình thức ngủ ở bệnh nhân mù (4). Một phân tích tổng hợp khác cho thấy melatonin mang lại lợi ích cho chứng rối loạn giấc ngủ thứ phát (mất ngủ thứ phát do hạn chế giấc ngủ) - cụ thể là nó làm giảm độ trễ khi bắt đầu giấc ngủ và tăng tổng thời gian ngủ, mặc dù nó không cải thiện hiệu quả giấc ngủ.
Một đánh giá có hệ thống của Cochrane về các can thiệp dược lý đối với buồn ngủ và rối loạn giấc ngủ do làm việc theo ca đã tìm thấy bằng chứng chất lượng thấp rằng melatonin (1 đến 10 mg) sau ca đêm có thể làm tăng thời gian ngủ trong giấc ngủ ban ngày thêm 24 phút và giấc ngủ ban đêm thêm 17 phút , so với giả dược.


Bằng chứng hỗ trợ sử dụng melatonin như là một trợ giấc ngủ ở người trưởng thành và trẻ em bị rối loạn tâm thần kinh (ví dụ, rối loạn phát triển tràn lan) ít mạnh. Tuy nhiên, trong 19 nghiên cứu chọn ngẫu nhiên có đối chứng, melatonin đã cải thiện đáng kể thời gian bắt đầu giấc ngủ, thời gian ngủ và thời gian thức sau khi bắt đầu ngủ ở trẻ em bị rối loạn phát triển thần kinh.
Một tổng quan hệ thống của Cochrane năm 2015 bao gồm 12 nghiên cứu liên quan đến 774 người. Đánh giá đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ rằng melatonin tốt hơn giả dược trong việc giảm lo lắng trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả về lợi ích của melatonin trong việc giảm lo lắng sau phẫu thuật là không đồng nhất ..
https://www.msdmanuals.com/.../dinh-d%C6%B0%E1.../melatonin